Modern Dans Rönesans ve ardından 17.ve 18.yüzyıllarda toplumu etkisi altına alan Aydınlanma Çağı ve akabinde Modernizm tesirleri ile 19.yüzyıl sonlarında Avrupa ve ABD.’de ortaya çıkmıştır.20.Yüzyılın başlarında gelişmiş ve tanınmıştır. Bu dansın ilk öncüleri,İsodora Duncan,Loie Fuller ve St. Ruth Dennis’tir. Bu kadınlar ilk Modern dansçılar arasında yer almışlar, Klasik Bale’nin katı ve kalıplaşmış kurallarına esnek olmayan estetik ve zerafet anlayışına karşı çıkmışlardır.

 20. Yüzyılın başlarında dışavurumculuk hareketi Almanya’da özellikle de sanat alanında çok etkili olmuştur. Önemli isim Laban;Dans yazım tekniği (Laban Notasyonu) oluşturmuştur. Mekan, zaman, hareket ve enerji gibi kavramlar üzerinde durarak ve bu kavramlar üzerinde tanım ve ayırımlar yaparak, dans kavramına çok önemli katkılar sağlamıştır. Modern Dans alanında diğer 2 önemli Alman isimler; Mary Wigman ve öğrencisi Kurt Jooss’tur.

 Mary Wigman da 20.yüzyıl dışavurumculuğunun temsilcisidir. Eserlerinde genellikle müzik kullanmamıştır. Ayrıca,dekor yerinde arka fon perdesi kullanmıştır. Dansın sahnelenme şekline katkıları olmuştur. Tarzı Laban’a göre eşitlikçi olmaktan ziyade seçkincidir.

Modern Dans Tarihi
Modern Dans Tarihi

 Kurt Jooss Folkwang Dans Okulu’nu kurmuştur. Bu okul Pina Bausch gibi önemli bir dansçı yetiştirmiştir. Dans Tiyatrosu ve Pandomim unsurlarına ağırlık veren Jooss, Laban’ın hareket analizinden yararlanmış ve ayrıca Modern Dans ve Klasik Bale tekniklerini birlikte kullanmıştır.

 1930 ve 1940’lı yıllarda Martha Graham, Merce Cunningham ve Doris Humprey gibi koreograflar ile Modern Dans tanınır hale gelmiş ve pek çok farklı teknik ve ekol gelişmiştir. Modern Dansın çok önemli öncü isimlerinden biri Amerikalı dansçı ve koreograf Martha Graham’dır. Martha Graham Modern Dans için çok önemli bir figür olarak kabul edilmiştir.

Onun ekolü, tekniği ve eserleri Modern Dansın gelişimine büyük katkılar sunmuştur. 1926 yılında Martha Graham Dans Topluluğu’nu kurmuştur. Günümüzde hala Amerika’da onun adını ve ekolünü taşıyan, dansçılar yetiştiren okulu ve Dans Topluluğu çalışmalarına ve dansçılar yetiştirmeye devam etmektedir. Dünya çapında turnelere katılarak,büyük ilgi ve beğeni uyandıran Modern eserler sergilemektedirler.

1960 ve 1970 ‘li yıllarda Modern Dans Postmodern akım ve Performans Sanatları gibi diğer sanat dalları ile içiçe geçmiştir.

 Günümüzde;Türkiye’de ve dünyada Akademik Modern Dans eğitimi veren pek çok okul bulunmaktadır. Ayrıca; amatör ya da profesyonel anlamda yine pek çok Dans Toplulukları da  bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE MODERN DANS’TA ÖNEMLİ İSİMLER

 Türkiye’de Modern Çağdaş Dans’ın ilk örneklerinin sergilenmesi, gelişimi, yayılması, tanınması ve Akademik alana taşınması konusunda çok değerli ve önemli katkıları olan isimler; Mehmet Balkan,Beyhan Murphy, Uğur Seyrek, Aydın Teker, Geyvan McMillen, Zeynep Tanbay’dır.

TÜRKİYE’DE MODERN DANS EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı
  • Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Anasanat Dalı 
  • Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Sanat Dalı

 * Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Dans Kurslarında da uygulanan Modern Dans Müfredat Programları ve Sertifika Programları bulunmaktadır. Bu Kurumlarda; 4 yıllık süren eğitimler neticesinde her yıl sonunda her seviye için tertiplenen MEB. Sınavları neticesinde başarılı oldukları takdirde katılımcılar Sertifika sahibi olmakta ve Usta Öğretici Modern Dans Eğitmeni olma hakkı kazanmaktadırlar.

TÜRKİYE’DE MODERN DANS TOPLULUKLARI

-MDT. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu

Dünyada ve Türkiye’de Profesyonel ve Amatör anlamda pekçok Modern Dans Toplulukları bulunmaktadır.