Dans Tarihi

Dans Fransızca’da ”Danse”, Arapça’da ”Raks” olarak adlandırılan vücudun müzik, ritim eşliğinde hareket ettiği ifade ve sanat şeklidir. Dans bir iletişimdir.Dansçılar iç dünyalarını dışa vurarak özgürce kendilerini ifade ederler. Beden,hareket yolu ile kendini ifade ettiği için, dans bedenin dilidir. Tarih süreçlerinde dans hep bir iletişim yolu olarak kullanılmıştır. Kutlama,sevinç,mutluluk, coşku, hüzün, dinsel ayinler, gelenekler vb..gibi pekçok duygu ve kavram dans yoluyla temsil edilmiştir.

 Dansın tarihte bilinen ilk sanat dalı olduğu tahmin edilmektedir. Konuşma dili olmadan evvel, doğadaki olayları gözlemleyen ve bunlar karşısındaki duygularını ifade etmek isteyen insanların beden dili ile anlaşmalarının dansa temel olduğu düşünülmektedir. Dansın insanlık tarihi kadar eski olduğu ve erken insan medeniyetlerinin gelişiminin en temel etkenlerinden biri olduğu rivayet edilmektedir.

 İlk dans figürleri; insanın doğanın ritmini taklit etmesi ve bir yandan da kendi içinde doğal olarak var olan ritim duygusu ve vücut ritmini de sentezleyerek vücuduyla farkında olmadan yaptığı hareketlerdir. İlk dans örnekleri; Hindistan’da 9000 yıllık mağara resimlerinde görülmüştür. Modern kültüre daha yakın bilinir olarak kaydedilen kayıtlar ise, Antik Yünan, Çin ve yine Hindistan’da bulunur. Tüm bu danslar,Roma,Avrupa,Çin ve Hint geleneksel danslarına evrilmiştir.

Dans
Dans

 Rönesans ile müzik ve dansta yapılan yeni ekleme ve reformlar ile müzik ve dans adeta parlamıştır. Dünya üzerinde o dönem meydana gelen göç ve seyahat olayları da dansları dünyanın pekçok yerli kültürü ile kaynaştırmış, sentezlemiş ve günümüzde hala popüler olan yeni dans türlerine temel oluşturmuş ve şekillendirmiştir.

 Tarihte ilk olarak doğayı taklit ederek ve duyguları dışa vurarak kişisel olarak başlayan dans, yüzyıllar içerisinde sosyo-kültürel bir kavram haline gelmiştir. İzleyiciler için icra edilmeye başlandığından beri de bir sanat türü olarak gelişerek,sahne sanatları arasına girmiştir.

DANS TÜRLERİ

-Klasik Bale

-Neo-Klasik Bale

-Karakter Dans

-Lirik Dans

-Modern Dans

-Çağdaş (Postmodern) Dans

-Caz Dans

-Broadway Dans

-Street Caz

-Hip-Hop

-Breakdans

-K-Pop

-Rock

-Disko

-Pop

-Punk

-Tango

-Tap Dans

-Salsa

-Mambo

-Rumba

-Cha-Cha

-Bachata

-Kalipso

-Swing

-Pasodoble

-Vals

-Jive

-Foxtrot

-Çarliston

-Rock’n Roll

-Zumba

-Halk Dansları

-Pole Dans

-Oryantal Dans

-Sirtaki

-Roman